09000, Київська обл, м.Сквира, Площа Героїв Небесної Сотні, буд.19, кімн.6
тел (044) 289-87-12, 067-442-33-02, 067-442-32-02
ел. адрес - kcok@ukr.net


Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту кредитна спілка "ОЩАД КАСА" проводить згідно ліцензії (Розпорядження Нацкомфінпослуг №159 від 26.01.2017р.).

Кредити, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання міститься в Положенні про фінансові послуги КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ” ОЩАД КАСА”(актуальне положення у розділі "Про спілку").

Кредити надаються своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначені Положенням про фінансові послуги, на підставі заяви члена кредитної спілки. Заява про надання кредиту складається членом кредитної спілки за встановленою формою і повинна містити дані про мету отримання кредиту, строк та джерела його повернення. При наданні кредиту, між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк та умови повернення кредиту.

 Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за кредитним договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з розрахунку 90 % річних. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з наступного дня після надання кредиту позичальнику до повного погашення заборгованості за кредитом. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом. Тип річної процентної ставки - фіксований. Сплата процентів здійснюється в порядку передбаченому графіком платежів визначеному в договорі.

 

 Для того, щоб скористатися кредитним калькулятором потрібно перейти за посиланням: https://calc.softcu.com/

 

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

 

Кредитна спілка "ОЩАД КАСА" тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

 

 

Інформація кліенту на виконання вимог статті 12  Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. № 2664- III         

 

Інформація що надається кліенту до укладання договору    ....... 

 

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

Кредитна спілка "ОЩАД КАСА" тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

 

 Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами (ч.3 ст 23 Закону  України «Про споживче кредитування»)

 

1.Порядок взаємодії Кредитної спілки «ОЩАД КАСА» із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості(вимоги щодо етичної поведінки) за споживчими кредитами.  ...........

 

2.Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його упавноважений представник ...........

 

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю ...........

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості ..........

 

 Кредити та умови їх отримання

Попередньо щоб розрахувати платіж по кредиту Ви можете скористатися кредитним калькулятором.

 

Умови отримання  кредитів членами кредитної спілки:

Мінімальний розмір кредиту – 3000,00 грн, максимальний розмір кредиту – 400000,00 грн.

Строк  кредитування  від 1 до 60 місяців.

Реальна річна процентна ставка 138,04 % річних (розрахунок здійснено з застосуванням максимальної  процентної ставки, сума кредиту – 6501,00 грн.,  строк кредиту 1 місяць),

Реальна  річна  процентна ставка 138,16 % річних  (розрахунок здійснено з застосуванням мінімальної процентної ставки – 400000,00 грн., строк кредиту 60 місяців).

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій – пропозиції відсутні.

За цільовим призначенням:

1)Комерційні кредити;

2)Кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3)Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4)Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5)споживчі кредити:

- на придбання автотранспорта;

- на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

- інші потреби.

Для отримання кредиту необхідно надати наступні документи, а саме:

-        паспорт;

-        ідентифікаційний код.

В залежності від бажаної  суми кредиту -  розглядається можливість надання кредиту під поручительство іншої  фізичної особи (можливо декілька поручителів). Поручителем може бути  фізична особа, яка працює або отримує пенсію чи інші виплати. Для поручителя потрібен  такий  самий  пакет документів, як і  для особи яка бажає отримати кредит.

Правила співпраці кредитної спілки "ОЩАД КАСА" з особами, які надають супровідні послуги за договором про споживчий кредит........

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ «Про споживче кредитування»: Витяг з Протоколу №5/1 від 20.04.2022р. засідання Спостережної ради Кредитної спілки "ОЩАД КАСА"............

Додаток до протоколу  № 5 від 20.04.2022р. засідання Спостережної ради Кредитної спілки "ОЩАД КАСА"........

 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиме:

1) проценти за користування кредитом,

2) розмір наданого кредиту.

При наданні фінансової послуги додаткові фінансові послуги Кредитною спілкою «ОЩАД КАСА» не надаються.