09000, Київська обл, м. Сквира, пл. Ювілейна, 19, кімн 6
тел (044) 289-87-12, 067-442-33-02, 067-442-32-02
ел. адрес - kcok@ukr.net


Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за кредитним договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з розрахунку 60%, 66% і 72% річних. Річна відсоткова ставка вибирається згідно критеріїв розмежування підвидів кредитів, що надаються членам кредитної спілки. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з наступного дня після надання кредиту позичальнику до повного погашення заборгованості за кредитом. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом. Тип річної процентної ставки - фіксований. Сплата процентів здійснюється в порядку передбаченому графіком платежів визначеим в договорі.

 

Правила співпраці кредитної спілки "ОЩАД КАСА" з особами, які надають додаткові та супутні послугт за договором про споживчий кредит Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. ..........................................................